Mijn aanbod

Ik ben inzetbaar overal waar het knelt of schuurt tussen overheid en particulier. Waar het niet aankomt op beleid te maken, maar om beleid uit te voeren. Niet op zoek naar problemen, maar naar oplossingen. Met kennis van de praktijk én een goed gevoel voor politiek en bestuur.  Verbinden van de verschillende belangen. De vertaling van de bestuurstafel naar de keukentafel, en vice versa: dáár ben ik van meerwaarde voor het landelijk gebied.

Theo Stam legt uit HR

 

“Al meerdere jaren werk ik samen met Theo. Steeds aan integrale gebiedsontwikkelingen in Utrecht-West.

Theo heb ik leren kennen als een man die staat en gaat voor zijn doel en verantwoordelijkheid.
Vaak heb ik hem meegemaakt als uitstekend belangenbehartiger van LTO bij gebiedsprocessen, bijv. bij de totstandkoming en de uitvoering van het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. Hij slaagde erin om de agrariërs bij het maken van het convenant te betrekken.
Voor het project ‘Verkavelen voor Groei’ in peilvak 9 van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen heeft Theo, in zijn rol van opdrachtnemer namens de Stuurgroep dit proces met enthousiasme en als verbinder geleid, waarbij de doelen voor natuur, landbouwstructuurversterking en beperking bodemdaling op goede en evenwichtige wijze zijn behartigt.”

Dick Boogaard
Voorzitter Stuurgroepen integrale gebiedprocessen Utrecht-West

Meerwaarde voor het landelijk gebied